Uga Skulme. Ceļojums uz vietas

Stāsts par gleznotāju Ugu Skulmi (1895 – 1963) ir nākamais viencēliens ciklā "Kolekcija. Viencēlieni. Klasiķi pirms klasikas". Šo izrādi MMAF ir uzticējis  īstenot etīžu teātrim "NERTEN" - Tomam Treibergam un Svenam Kuzminam.

Uga Skulme ir latviešu gleznotājs, grafiķis, mākslas kritiķis, pedagogs un spilgta, radoša personība, viens no Skulmju dinastijas māksliniekiem.


Uga Skulme. Ceļojums uz vietas (etīžu teātra “NERTEN” vīzija)

Izrāde ir atsevišķu etīžu virkne ar caurviju motīvu, tās struktūra atļauj spēlēties ar laiku un telpu, protams – vienmēr atceroties “atpakaļceļu”. 

Uga Skulme ir latviešu gleznotājs, grafiķis, mākslas kritiķis, pedagogs un spilgta, radoša personība, viens no Skulmju dinastijas māksliniekiem, kura radošā biogrāfija un dzīvesstāsts ir pieejams ikvienam interesentam, pateicoties mākslas zinātnieka Jurģa Skulmes darbam. Viņš apkopojis sava tēva, gleznotāja Ugas Skulmes atmiņas gan par bērnību, gan par saviem “ziedu laikiem” - piedzīvojumiem dažādās mākslinieku aprindās šepat dzimtenē, tad – Krievijā un Vakareiropā. Skulmes draugu un paziņu lokā ietilpst visa XX. gadsimta sākuma Latvijas mākslas vēsture tās personāliju izteiksmē. Katram no meistariem Skulme pievieno trāpīgu raksturojumu, viņa būtības atveidojumu un nozīmi radošā loka kopējā satiksmē. Šo atveidojumu iedzīvināšana ir viens no galvenajiem (ja ne pats galvenais) “Nerten” uzdevums šajā projektā.

Tai pat laikā izrādes iecere nav veidot biogrāfisku dramaturģisku vienību. Skulmes piedzīvotais ir būtisks mūsu kultūras vēstures plašuma un košuma izpratnē, taču NERTEN vēlas saglabāt savu radošo suverenitāti, interpretējot arī iespējamus, ne vien dokumentālus notikumus. Raugoties ne tik vien no vēsturiskās, bet arī šodienas pasaules izpratnes prizmas. 

Pirms izrādēm mākslas zinātnieces Edvardas Šmites ieskats Ugas Skulmes dzīvē un daiļradē.

 

 

Lapas izstrāde balstīta uz Joomla!® un Crosstec