Par MMAF

MMAF logotips

 

MMAF dibināts 2002. gadā ar mērķi atbalstīt un veicināt Latvijas mūzikas un mākslas attīstību, progresīvus jaunrades procesus, piedalīties aktuālos kultūras dzīves notikumos, īstenot kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai, kā arī attīstīt starptautiskus kultūras sakarus.

2008. gadā Mūzikas un mākslas atbalsta fondam piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Kopš 2012. gada kultūras un mākslas projektus MMAF producē ar zīmolu KULTŪRMARKA.


MMAF darbība aptver vairākas kultūras un mākslas nozares:

  •  Žurnāls “Mūzikas Saule” (kopš 2002. gada)
  •  Starptautiskais Introvertās mākslas festivāls “Ad Lucem” (kopš 2002. gada)
  •  Teātra izrādes (kopš 2008. gada)
  •  Mūzikas koncerti (kopš 2008. gada)
  •  Izdevējdarbības projekti (kopš 2007. gada)
  •  Dažādi izglītības, dejas, video mākslas, labdarības un starptautiskās sadarbības projekti

MMAF komanda labprāt dalās iegūtajā pieredzē, palīdzot atbalstīt jaunrades procesus, iegūt kultūras menedžmenta pieredzi mācību praksēs kultūras specialitāšu studentiem, celt profesionālo kvalifikāciju un piedalīties starptautiskās konferencēs un forumos. Esam sākuši sadarbību ar Valsts Nodarbinātības aģentūru programmā „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.

MMAF projekti tiek īstenoti, piedaloties Valsts kultūrkapitāla fonda, Rīgas domes un citu pašvaldību kultūras projektu finansēšanas konkursos, starptautiskos projektu konkursos, kā arī piesaistot privāto līdzfinansējumu.

Lapas izstrāde balstīta uz Joomla!® un Crosstec