Jau vairāk nekā 10 gadu MMAF sadarbojas ar biedrību „Dejotāju Saime”, līdzdarbojoties VPDK „Dejotāju Saime” darbības nodrošināšanā. MMAF gan piesaista finansējumu dejotāju dalībai starptautiskos festivālos, koncertdarbībai Latvijā un tautas tērpu darināšanai, gan piedalās biedrības pasākumu organizēšanā.

 

 

Par Garkalnes novada vidējās paaudzes deju kolektīvu DEJOTĀJU SAIME

Vidējās paaudzes deju kolektīvs DEJOTĀJU SAIME izveidojās 2001. gadā, apvienojot vairāku Latvijā zināmu deju ansambļu dejotājus.

Dejojam dažādas latviešu tautasdejas, etnogrāfiskās dejas, rotaļdejas, Latvijā pazīstamu horeogrāfu  jaunrades dejas. Ik gadu sezonas noslēgumā ansambļa dejotāji aicina uz lielkoncertu savus draugus, lai uz Berģu kultūras nama skatuves kopā izdejotu skaistākās dejas.

Vairākus gadus bijām Brīvdabas muzeja dejotāju SAIME un vasarās regulāri koncertējām muzeja pasākumos. Veidojām latviešu tautasdeju un rotaļu priekšnesumus, iepazīstinot muzeja apmeklētājus ar latviešu dejas mākslu, rotaļām un senajiem dančiem. Guvām lielisku pieredzi un rūdījumu, iesaistot rotaļdejās dažāda vecuma, interešu un arī dažādu valstu un tautību cilvēkus.

Vairāk nekā desmit gadu laikā SAIME piedalījusies mākslas festivālos 16 pasaules valstīs, to skaitā ASV, pasaules kultūras EXPO Korejā un Turcijā, Kambodžā, Ķīnā un Azoru salās. 

Regulāri ar koncertiem ciemojamies pie saviem draugiem dažādās Latvijas pilsētās. 

SAIMES māksliniecisko sasniegumu skaitā ir XXIII vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku laureāta tituls un otrā vieta valsts vidējās paaudzes deju kolektīvu konkursā, kā arī pirmā vieta Rīgas deju kolektīvu skatēs 2003., 2004. un 2005. gadā, arī dalība XXIV un XXV vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkos, dalība jaunrades deju skatēs Valmierā. 

2010. un 2013. gadā nozīmīga bija piedalīšanās Agra Daņiļēviča un Edžus Aruma veidotajā dejas izrādē “No zobena saule lēca”.

Kolektīva vadītāja līdz 2014. gadam - Brigita Čikste.

No 2014. - 2018. gadam kolektīvu vada Viesturs Virza.

Kopš 2018.gada kolektīvu vada Baiba Kravčenoka.

Kontakti:  26852989 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koncertmeistare visu tā pastāvēšanas laiku ir Rūta Bugavičūte.

 

Dažādi projekti

Lapas izstrāde balstīta uz Joomla!® un Crosstec